Tijdens de weekend- en avonddiensten gelden speciale tarieven en dient u contant af te rekenen. De tandarts die weekenddienst heeft gehad, heeft de week daarop ook avonddienst, tenzij anders is vermeld.

Weekenddienst:

13 dec t/m 16 dec: vrijdag 12:00 uur t/m maandag 08:00 uur.
Dental Clinics P. Reisman

Vossenburcht 1
9254 AL  Hardegarijp
0511 – 47 54 87