Tijdens de weekend- en avonddiensten gelden speciale tarieven en dient u contant af te rekenen. De tandarts die weekenddienst heeft gehad, heeft de week daarop ook avonddienst, tenzij anders is vermeld.

Weekenddienst:

1 jul t/m 4 jul: vrijdag 12:00 uur t/m maandag 08:00 uur.
Puur Mondzorg

Aalsumerpoort 7
9101 JJ  Dokkum
0519 – 29 46 36