Tijdens de weekend- en avonddiensten gelden speciale tarieven en dient u contant af te rekenen. De tandarts die weekenddienst heeft gehad, heeft de week daarop ook avonddienst, tenzij anders is vermeld.

Weekenddienst:

18 sep t/m 21 sep: vrijdag 12:00 uur t/m maandag 08:00 uur.
P.H. Lolkema

Elzenlaan 95
9103 RD  Dokkum
0519 – 29 48 54