Gelet op het feit dat de eerste positieve effecten van de genomen noodmaatregelen voorzichtig zichtbaar worden, gebruiken wij de komende periode om ons optimaal voor te bereiden op de fase waarin wij weer de praktijken kunnen openen. Uiteraard zullen wij in dit proces nauwgezet de richtlijnen van de overheidsinstanties volgen en heeft uw gezondheid altijd onze hoogste prioriteit. Wij willen er geen misverstand over laten bestaan dat bij elke beslissing die wij nemen, de gezondheid van u als patiënt én onze medewerkers voorop staat. Wij hanteren in onze praktijk de geldende landelijke normen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Die hoge standaard zullen wij uiteraard ook de komende periode blijven hanteren, om zodoende de gezondheid van u als patiënt te blijven garanderen. Wij volgen hiervoor de richtlijnen van de RIVM m.b.t. hygiëne- en infectiepreventie.

*Personen met kans op een ernstig beloop COVID-19 welke tot 01 juni niet behandeld mogen worden zijn: ouderen >70jaar, mensen met luchtweg- en longaandoeningen, diabetes mellitus, (ernstige) nieraandoeningen, auto-immuunziekten, na orgaantransplantaties, bij hematologische aandoeningen, asplenie, bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten, een onbehandelde HIVinfectie of een HIVinfectie met een CD4-getal.

**Voor kinderen <18 jaar met onderliggend lijden (chronische ziekten) zijn separaat adviezen opgesteld. Op basis van gegevens over de leeftijdsspecifieke incidentie, is het risico op COVID-19 aanzienlijk lager bij kinderen. 

In navolging op de covid-19 maatregelen gelden er voor u voorlopig extra regels binnen de praktijk.

1 – Maximaal 1 bezoeker per behandelaar, eventueel 1 begeleider met 1 kind tot 12 jaar.
2 – U kunt bij binnenkomst uw handen wassen met desinfecterende gel.
3 – De onderlinge afstand van 1,5 meter blijft ook hier gelden.
Kom daarom op tijd, maar niet te vroeg of te laat, om te voorkomen dat er teveel mensen in de wachtkamer zijn.
4 – Na elke behandeling wordt  aanvullend op de reguliere reiniging van behandelkamer en instrumenten, ook de deurklinken gedesinfecteerd.
5 – Wanneer u last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts,  anders dan normaal, kunnen wij u helaas niet behandelen. Stem telefonisch af met de praktijk over uw gezondheidssituatie en tandheelkundige klachten.

Dat gezegd hebbende, kijken wij er naar uit om u op korte termijn weer de uitstekende mondzorg te bieden zoals u dat van ons gewend bent.

Blijf gezond en hopelijk tot snel.

Ga terug naar nieuwsoverzicht